Diesel Hauled Railtours 2008

[Back]

Friday 30th May - "Brief Encounter Dinner" - Northern Belle
(Orient-Express Hotels/Northern Belle)(EWS)

1Z26 Liverpool Lime Street - Carnforth
2 x 67 (Top & Tail)

LVPOOL LS 18:43
EDGE HILL PASS 18:47
EDGEH DNW PASS 18:48
BOOTLE BJ PASS 18:49
HUYTON PASS 18:54
RAINHILL PASS 18:57
STHELENSJ PASS 19:00
EARLESTWN PASS 19:02
NEWTONLEW PASS 19:03
ASTLEY PASS 19:09
ECCLES PASS 19:14
ORDSALLJN PASS 19:25
DEAL ST J PASS 19:28
MANCR VIC 19:30 19:41
DEAL ST J PASS 19:43
SALFD CEN PASS 19:44
SALFORD C PASS 19:46
MOSESGATE PASS 19:56
BOLTNBNJN 19:59 20:06
BOLTON PASS 20:09
LOSTOCKJN PASS 20:14
CHORLEY PASS 20:22
EUXTON JN PASS 20:42
PRESTON 20:51 20:53
LANCASTER PASS 21:12
MORCM SJN PASS 21:14
CRNFTHNJN PASS 21:19
CARNFORTH 21:201Z27 Carnforth - Manchester Victoria
2 x 67 (Top & Tail)

CARNFORTH 21:42
CRNFTHNJN PASS 21:43
MORCM SJN PASS 21:47
LANCASTER PASS 21:49
PRESTON 22:08 22:10
EUXTON JN PASS 22:16
BLSHAWLJN PASS 22:18
WIGAN NW PASS 22:25
WIGAN SJN PASS 22:25
SPRINGS B PASS 22:26
GOLBORNEJ PASS 22:31
NEWTONLEW PASS 22:35
EARLESTWN PASS 22:36
STHELENSJ PASS 22:38
RAINHILL PASS 22:43
HUYTON PASS 22:49
BOOTLE BJ PASS 22:59
EDGEH DNW PASS 22:59
EDGE HILL PASS 23:00
LVPOOL LS 23:06 23:15
EDGE HILL PASS 23:19
EDGEH DNW PASS 23:19
BOOTLE BJ PASS 23:20
HUYTON PASS 23:28
RAINHILL PASS 23:32
STHELENSJ PASS 23:35
EARLESTWN PASS 23:37
NEWTONLEW PASS 23:38
ASTLEY PASS 23:44
ECCLES PASS 23:49
ORDSALLJN PASS 23:58
DEAL ST J PASS 00:01
MANCR VIC 00:03