Diesel Hauled Railtours 2008

[Back]

Friday 21st March - "The Easter West Highlander" (Day 1)
(Stobart Rail Tours)(DRS)

1Z40 London King's Cross - Edinburgh
47802+47501


KINGS X     08:18
BELLEISLE PASS 08:20
HOLLWAYSJ PASS 08:21
FINSBRYPK PASS 08:24
ALEXPALCE PASS 08:28
POTTRSBAR PASS 08:44
WELWYN GC PASS 08:51
WOOLMRGRN PASS 08:54
STEVENAGE 08:58 09:01
HITCHIN  PASS 09:06
SANDY   PASS 09:16
HUNTINGDN PASS 09:26
HOLME LC PASS 09:34
FLETTONJN PASS 09:37
PETERBORO 09:43 09:48
HELPSTNJN PASS 09:56
TALLNGTNJ PASS 10:01
STOKE TNL PASS 10:16
GRANTHAM PASS 10:21
CLAYPOLE PASS 10:28
NEWARKNGT PASS 10:31
NEWARKXNG PASS 10:32
RETFDECML PASS 10:45
LOVERSALL PASS 10:55
DONCASTER PASS 10:58
SHFTHMEJN PASS 11:02
TEMPLHJ  PASS 11:17
HMBLTN NJ PASS 11:21
COLTONJN PASS 11:27
YORK   11:32 12:05
SKELTON J PASS 12:07
TOLLERTON PASS 12:15
THIRSK  PASS 12:25
NOALLERTN PASS 12:32
DARLINGTN PASS 12:43
FHILSTHJN PASS 12:57
TURSDLEJN PASS 13:16
DURHAM  PASS 13:23
BIRTLEY  PASS 13:33
KEBG JNS PASS 13:38 
NCASTLCEN 13:42 13:56 
HEATONSJN PASS 14:00 
MORPETH  PASS 14:15 
ALNMOUTH PASS 14:30 
BELFORD  PASS 14:43 
BERWICK  PASS 14:54 
MARSHALLM PASS 14:57 
RESTN GSP PASS 15:04 
GRANTSHSE PASS 15:13 
DUNBAR  PASS 15:26 
DREM   PASS 15:38 
MNKTNHALJ PASS 15:59
PBELLO JN PASS 16:01 
EDINBURGH 16:05

1Z42 Edinburgh - Dumbarton Central
47802+47501


EDINBURGH    18:57 
PRNCSST G PASS 18:58 
HAYMARKET PASS 18:59 
HAYMKTWJN PASS 19:01 
NEWBGE JN PASS 19:07 
WNCHBRGHJ PASS 19:10 
LINLITGOW PASS 19:15 
POLMONTJN PASS 19:19 
FALKIRK H PASS 19:22 
GREENHLUP PASS 19:25 
CROY   PASS 19:30 
LENZIE  PASS 19:34 
BISHPRIGS PASS 19:37
COWLAIRWJ PASS 19:41 
COWLRSNJN PASS 19:43 
WESTERTON PASS 19:57 
DALMUIR  PASS 20:13 
DUMBRTN C 20:22