Diesel Hauled Railtours 2008

[Back]

Saturday 12th April - "The Canterbury Tales 2"
(Green Express Railtours)(WCRC)

1Z42 Rochdale - Canterbury West
2 x 47 (WCRC) (Top & Tail)

ROCHDALE    05:15
RCHDLEJ  PASS 05:16
LITLEBORO 05:21 05:23
TODMORDEN 05:30 05:32
HALLROYDJ PASS 05:34
HEBDENBDG 05:39 05:42
MILNROYDJ PASS 05:49
GREETLNDJ PASS 05:51
BRIGHOUSE 05:56 05:59
BRADLEYWJ PASS 06:02
HEATNLEJN PASS 06:08
MIRFLDEJN PASS 06:12
THORNH JN PASS 06:13
HORBURYJN PASS 06:25 
WAKEFLD K 06:32 06:36 
CALRBGEJN PASS 06:39 
CROFTONWJ PASS 06:42 
HAREPARK PASS 06:45 
S KIRKBYJ PASS 06:53 
ADWICKJN PASS 06:58 
ADWICK  PASS 07:00 
DONCASTER PASS 07:11 
LOVERSALL PASS 07:14 
RETFDECML PASS 07:24 
NEWARKXNG PASS 07:39 
NEWARKNGT 07:41 07:48
CLAYPOLE PASS 07:55
GRANTHAM PASS 08:03
STOKE TNL PASS 08:08
TALLNGTNJ PASS 08:29
PETERBORO PASS 08:40
CONNGTNSJ PASS 08:47
HUNTINGDN PASS 08:54
SANDY   PASS 09:04
HITCHIN  PASS 09:14
STEVENAGE PASS 09:17
WOOLMRGRN PASS 09:21
DIGSWELJN PASS 09:23
WELWYN GC PASS 09:25
POTTRSBAR PASS 09:34 
ALEXPALCE PASS 09:44 
FINSBRYPK 09:50 09:51 
HOLLWAYSJ PASS 09:53 
COPENHGNJ PASS 09:55 
CAMDNRDEJ PASS 10:00 
CAMDEN RD PASS 10:04 
GOSPELOAK PASS 10:10 
KENSGJNLL PASS 10:20 
WILSDNJHL PASS 10:22 
MITREBDGJ PASS 10:25 
NTHPOLEJN PASS 10:26 
KENSGTN O 10:29 10:31
LATCHMERE PASS 10:36 
LONGHDGJN PASS 10:39 
FACTORYJN PASS 10:42 
VOLTRRDJN PASS 10:46 
DENMARKHL PASS 10:50 
CROFTNRDJ PASS 10:51 
NUNHEAD  PASS 10:53 
SHORTLNDJ PASS 11:00 
BICKLEYJN PASS 11:04 
STMCRAYJN PASS 11:06 
SWANLEY  PASS 11:17 
OTFORDJN PASS 11:28 
MAIDSTN E PASS 11:53
CHARING  PASS 12:07
ASHFORDI PASS 12:13
WYE    PASS 12:21
CANTBURYW 12:32   1Z43 Canterbury West - Rochdale
2 x 47 (WCRC) (Top & Tail)

CANTBURYW    15:55
WYE    PASS 16:09
ASHFORDI PASS 16:18
CHARING  PASS 16:24
MAIDSTN E PASS 16:44
OTFORDJN PASS 17:05
SWANLEY  PASS 17:14
STMCRAYJN PASS 17:22
BICKLEYJN PASS 17:24
SHORTLNDJ PASS 17:29
NUNHEAD  PASS 17:36
CROFTNRDJ PASS 17:38
DENMARKHL PASS 17:39
VOLTRRDJN PASS 17:43 
FACTORYJN PASS 17:44 
LONGHDGJN PASS 17:46 
LATCHMERE PASS 17:49 
KENSGTN O 17:55 17:58 
NTHPOLEJN PASS 18:02 
MITREBDGJ PASS 18:03 
WILSDNJHL PASS 18:05 
KENSGJNLL PASS 18:06 
GOSPELOAK PASS 18:16 
CAMDEN RD PASS 18:19 
CAMDNRDEJ PASS 18:21 
COPENHGNJ PASS 18:24
HOLLWAYSJ PASS 18:26 
FINSBRYPK PASS 18:28 
ALEXPALCE PASS 18:32 
GORDONHIL PASS 18:39 
HERTFORDN PASS 18:48 
LANGLEYJN PASS 18:56 
STEVENAGE PASS 18:58 
HITCHIN  PASS 19:03 
SANDY   PASS 19:13 
HUNTINGDN PASS 19:25 
HOLME LC PASS 19:34 
PETERBORO PASS 19:42 
TALLNGTNJ PASS 19:50
STOKE TNL PASS 20:09
GRANTHAM PASS 20:13
CLAYPOLE PASS 20:20
NEWARKNGT PASS 20:23
NEWARKXNG PASS 20:24
RETFDECML PASS 20:37
LOVERSALL PASS 20:47
DONCASTER PASS 20:52
ADWICK  PASS 20:57
ADWICKJN PASS 20:58
S KIRKBYJ PASS 21:04
HAREPARK PASS 21:12
CROFTONWJ PASS 21:15
CALRBGEJN PASS 21:17
WAKEFLD K 21:19 21:22
HORBURYJN PASS 21:26
MIRFLDEJN PASS 21:40
HEATNLJN PASS 21:46
BRADLEYWJ PASS 21:49
BRIGHOUSE 21:52 21:54
GREETLNDJ PASS 21:58
MILNROYDJ PASS 22:01
HEBDENBDG 22:09 22:12
HALLROYDJ PASS 22:17
TODMORDEN 22:19 22:22
LITLEBORO 22:30 22:33
RCHDLEJ  PASS 22:39
ROCHDALE 22:40